Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - People | Planet | Profit

Criteria Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een ruim begrip.
Het is een bewustwordingsproces van de ondernemer.

In grote lijnen onderscheiden we MVO in people, planet en profit.
MVO is goed voor de mens en het mileu en het levert nog geld op.

People, de maatschappij
Alle inspanningen die een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
Niet alleen goede doelen dragen bij aan MVO, maar ook het verbeteren van welzijn van mensen binnen en buiten uw bedrijf.

Planet, de wereld om u heen
"Voorkom verspilling", "een beter mileu", "duurzaam", "vermindering van CO2-uitstoot" zijn veel gehoorde benamingen.

Profit, dus winst
Het is duidelijk een goed aantoonbaar, dat MVO geld oplevert.
Dit is alles op het gebied van kostenbesparing, verbetering van uw bedrijfsreputatie: immers, MVO-bedrijven doen graag zaken met elkaar ...

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen product. Het is geen label, keurmerk of logo die we ergens op plakken.

Het is een bewustwordingsproces.
De ervaring leert, dat wanneer je als ondernemer het MVO-pad ingeslagen bent je tot de conclusie komt dat dit de juiste weg is anno 2010. Wellicht is het nu een hype en ook nog een vaag begrip, maar over een tijdje weten we niet meer beter en is het algemeen goed.

Je voldoet als ondernemer aan het MVO-criterium als je een bijdrage levert aan de kernwaarden people en/of planet.
En het levert je profit op!

MVO is een proces en je wordt als MVO-ondernemer niet beoordeelt hoeveel en hoe frequent je een bijdrage levert.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is om je in bedrijfsvoering ermee bezig te zijn.