Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - People | Planet | Profit

Doelstelling van MVO bedrijvenregister

De non-profit website MVO bedrijvenregister is vr en dr MVO-ondernemers.

De doelstellingen zijn:

  • Het promoten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  • Een voor-portaal zijn voor overige (kennis) MVO-websites.
  • Het alternatief zijn voor MVO-registratie websites waar wel inschrijfkosten worden gevraagd.
    MVO bedrijvenregister doet dit niet.
  • Een discussie platform voor het MKB over MVO en duurzaam ondernemen.
  • Plaatsen van tips en/of ervaringen van MVO-ondernemers.
  • In MVO bedrijvenregister de MVO-ondernemer promoten door middel van zijn of haar website en Linkedin - profiel.


Het ontstaan van deze website

Op 28 september 2010 vond het 10e Zakenfestival te Rotterdam plaats.
Hoofdthema was "Duurzaam Ondernemen".


Dagelijks bestuurder Patrick Meijer van de Deelgemeente Rotterdam Prins Alexander riep de ondernemers op, om hem te informeren op welke manier we op inventieve wijze kunnen bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De dag daarop is de website gerealiseerd en ging deze aan het einde van de dag online.
Dit is ook een manier om met MVO-bezig te zijn. Het promoten van het bewustwordingproces ...

Ferdy (Fer) Rozenberg
Fur Data | Fur Group