Duurzaam reizen voor de zakelijke markt, zo pak je dat aan

Duurzaam reizen zakelijk

Wanneer je praat over duurzaam reizen binnen de zakelijke wereld, is de eerste gedachte het verkleinen van de CO2- voetafdruk. Veel bedrijven hebben in de afgelopen jaren hun CO2-reductie verkregen door goed te kijken hoe ze de uitgaven aan reizen konden verminderen. Men snijdt voornamelijk in de reisbudgetten en het maken van zakelijk reizen vermijdt men. Ook bedenkt men alternatieven, zoals het houden van teleconferenties. Toch is het bijna niet houdbaar om op deze wijze de behaalde resultaten te behouden. Zeker niet bij een alsmaar groter wordend bedrijf. Het maken van zakenreizen, zijn net als ontwikkelingen binnen de IT, belangrijke tools om het bedrijf goed te runnen. Vandaar dat het alsmaar belangrijker wordt om andere strategieën te ontwikkelen die ervoor zorgen dat efficiëntie behouden blijft, maar de impact op het milieu afneemt.

Net als veel onderdelen binnen een bedrijf kent ook het maken van business reizen een plan van aanpak. Hierin zijn de regels en normen beschreven waarbinnen deze zakelijke reizen kunnen worden gemaakt. Helaas zijn nog te veel bedrijven niet goed op de hoogte van bestaande zakenreisprogramma’s. Dit zijn programma’s speciaal ontwikkeld voor de zakelijke markt om het reisbeleid van een bedrijf milieuvriendelijkere opties te bieden. In dit artikel leest u enkele waardevolle ideeën hoe u duurzaam reizen kunt integreren in de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf.

U bent wat u meetDuurzaam zakelijk reizen

De belasting van zakenreizen op het milieu is meetbaar. Dit zijn waardevolle cijfers die een directe mogelijkheid bieden tot verandering. Het is goed om door de reisafdeling of het reisbeheer bedrijf de totale CO2 voetafdruk te laten berekenen. Op basis van deze gegevens kunt u nieuwe maatregelen opstellen. Deze maatregelen zijn toetsbaar en zullen bij juiste naleving een afname van de milieubelasting laten zien. Reisafdelingen hanteren processen en hulpmiddelen die efficiëntie kunnen integreren zonder dat uw bedrijfsresultaten negatief worden beïnvloedt. Het is zeker wenselijk om de zakelijke reiziger aan te moedigen om tijdens een zakelijke reis meer werk te verzetten. Dit houdt in dat de reis in totaliteit langer zal duren. Maar gekeken naar efficiëntie wordt deze duidelijk verhoogd. Ook hier zullen de cijfers opnieuw aantonen dat de CO2 voetafdruk van het bedrijf per reisdag is afgenomen.

Ken uw beleid en kan het duurzamer?

Een goed reisbeleid is wat er nog te vaak ontbreekt bij veel bedrijven. Zeker nu de trend aanstuurt op duurzaamheid. Bedrijven zien wel de voordelen van duurzaam reizen, maar hebben hun beleid er nog niet op aangepast. Het beter inzetten van de reisafdeling is een goed begin. Zij hebben systemen die de afgelopen jaren enorm zijn verbeterd. Juist om de zakelijke klant tegemoet te kunnen komen wanneer het gaat over duurzaam reizen. Binnen de meeste bedrijven is het geldende reisbeleid nog afgestemd op het verminderen van zakelijke reizen. Toch hoeft dit voor de toekomst niet zo te blijven, wanneer duurzaamheid een speerpunt wordt. Contacteer uw reisafdeling en bekijk het duurzaamheidsbeleid dat zij nu naleven. Bepaal uw wensen en bespreek de mogelijkheden die zij kunnen bieden. Zo zal er voor beide partijen duidelijkheid ontstaan over de richting die uw bedrijf op wil wat betreft duurzamer zakelijk reizen.

Stuur aan op duurzaam reisgedrag van uw werknemer

Wanneer eenmaal een goed reisbeleid is opgesteld binnen uw bedrijf, kunt u dit presenteren. De werknemer krijgt op deze manier de kans om vertrouwd te raken met de nieuwe vastgestelde reisdoelen. Door openheid te geven en uw werknemers te informeren, zal het nalevingsniveau groter zijn. De consequenties hiervan zullen direct zichtbaar zijn in de bedrijfsstatistieken. Er zijn veel opties om zakelijk duurzamer te gaan reizen.

Het kan zijn dat u vooral aanstuurt op het boeken van zogenaamde groene hotels. Ook wel Eco hotels genoemd. Dit zijn hotels waarbij duurzaamheid voorop staat. Zij hebben belangrijke veranderingen doorgevoerd, waarbij de belasting voor het milieu enorm is afgenomen. Of u stimuleert vooral de manier van reizen, zodat deze zo milieuvriendelijk mogelijk is. Dit kan zijn dat op vaste trajecten binnen Europa wordt gevlogen, terwijl op andere trajecten juist de trein de voorkeur heeft. Alle mogelijke opties zijn goed te bepalen en vast te leggen in samenwerking met de reisafdeling. Op deze manier kunt u een positieve invloed uitoefenen op een duurzamer reisgedrag van uw werknemers. Hierdoor hoeft zakelijk reizen niet langer te worden vermeden.

Duurzaamheid op het werk

Is uw reisketen echt groen?

Hoewel de meeste bedrijven een duurzaamheidsindex toepassen voor leveranciers, is dit nog niet erg geïntegreerd voor de reisverkopers. Een scorekaart geeft inzicht in de reisuitgaven van een bedrijf in samenwerking met duurzame leveranciers. Door dezelfde principes en criteria te hanteren die voor leveranciers worden gebruikt, kan een scorekaart voor de zakelijke reizen meer inzicht geven. Ook wereldwijd vastgestelde normen en criteria voor duurzaam toerisme zijn handvaten die een goede basis kunnen vormen. Wanneer de scorekaart voor het zakelijk reizen volledig is opgesteld, kunt u uw reisafdeling voorzien van de juiste informatie. Hiermee kunnen zij de reisinkoop voor het hele bedrijf afstemmen op het nieuwe beleid.

Technologie wordt steeds belangrijker

Cijfers, scorekaarten en statistieken worden steeds belangrijker in het aantonen van resultaten afkomstig uit het duurzaamheidsbeleid binnen een bedrijf. Gebruik maken van goede technologieën en software is de sleutel tot een succesvolle en efficiënte integratie van duurzaamheid in uw reisbeleid. De laatste jaren is de software in de reisbranche erg verbeterd. Hierbij heeft duurzaam reizen absoluut een belangrijke rol gespeeld. Zo zijn papieren tickets veelal vervangen door efficiënte applicaties die gebruikt worden op smartphone of tablet. Een hechte samenwerking met de reisbranche is dus ideaal om te zoeken naar de meest duurzame oplossingen voor uw bedrijf.

Raadpleeg klanten en werknemers

Een van de meest simpele manieren om een groen beleid op te stellen is het raadplegen van zowel werknemers als klanten. In ieder bedrijf geeft er wel iemand commentaar op nieuw vastgesteld beleid. Dit commentaar kan men handig inzetten om vastgesteld beleid te verbeteren en te verscherpen. Open vergaderingen of lunches zijn ideale momenten waarop u een nieuw beleid onder de aandacht kan brengen. Klanten conferenties bieden de mogelijkheid om transparant en open te zijn over uw duurzaamheidsbeleid. Klanten zullen openheid waarderen en dat creëert draagkracht, zowel binnen als buiten uw bedrijf.