Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoe kun je maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Over het MVO beleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn de meeste organisaties het wel eens dat het een positieve invloed heeft. Op zowel de bedrijfsprestaties als de resultaten. Maar het blijft nog lastig om goed uit te leggen wat MVO eigenlijk is. Hieronder zullen we uitgebreid uitleg geven over wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent. En aan de hand van enkele voorbeelden zal het snel duidelijk zijn welke uitwerking MVO heeft voor het bedrijfsleven, op de maatschappij en de consument.

Verschillende definities van MVO

De Verenigde Naties definiëren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als het managementconcept waarbij bedrijven hun sociale- en milieuproblemen samen laten komen in hun bedrijfsactiviteiten en interacties met belanghebbenden. De Europese Unie definieert MVO als de eigen verantwoordelijkheid van een onderneming op de impact op de samenleving. En hoewel beide definities alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen beschrijven, is het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen gemakkelijker uit te leggen. Dus simpeler gezegd is MVO de reeks acties die organisaties uitzetten, om bij te dragen aan het welzijn van de directe gemeenschap.

MVO beleid opstellen

Hoe ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen er in de praktijk uit?

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen omvat een dubbele doelstelling, namelijk het nastreven van de voordelen voor het bedrijf en voor de samenleving. Je kunt MVO activiteiten in drie groepen indelen:

  • De eerste categorie omvat projecten die de persoonlijke belangen van de senior bestuurders Dit zijn activiteiten die meestal maar weinig voordelen hebben voor het bedrijf als de maatschappij.
  • De middelste categorie omvat projecten die eenzijdige voordelen bieden voor zowel de maatschappij als het bedrijf. Denk hierbij aan donaties vanuit het bedrijf aan een goed doel. Hiermee worden de uitbreidingsmogelijkheden voor het goede doel vergroot en daarmee ook het bewustzijn in de maatschappij. Echter heeft het geen voordelen voor het bedrijf. Anderzijds zijn propaganda activiteiten er puur om de reputatie van het bedrijf te vergroten, zonder dat ze voordelen kennen voor de samenleving.
  • In de derde categorie bevinden zich het soort initiatieven die zowel voordelen opleveren voor de maatschappij als voor het bedrijfsleven. De beweegreden voor een bedrijf kan zijn om een leidende rol te willen spelen in een maatschappelijk kwestie. En het bewustzijn van de maatschappelijke kwestie te vergroten. Denk bijvoorbeeld initiatieven om de honger in de wereld te verminderen. Het bewustzijn voor het probleem wordt door deze aandacht vergroot en tegelijkertijd wil het bedrijf een voorbeeld stellen dat gevolgd kan worden. Deze derde categorie zijn dus het soort initiatieven die op een goed doordachte wijze hun vruchten afwerpen voor het bedrijf als voor de maatschappij.

Enkele voorbeelden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Google heeft besloten om verlichting uit te schakelen en recycling toe te passen waar mogelijk. Deze initiatieven hebben niet alleen lager bedrijfskosten tot gevolg, maar de effecten zijn zichtbaar in het milieu. Zo zag Google de cijfers van de gemiddelde stroomvereisten dalen met maar liefst 50 procent. Deze besparing kan vervolgens worden ingezet in andere delen van het bedrijf.

Banken die de standaard bon bij het opnemen van geld bij de geldautomaten niet meer standaard uitgeprinten. De klant kan zelf kiezen of er een bon print. Dit heeft als maatschappelijk resultaat een enorme afname van de papierverspilling. Bedrijfsmatig levert dit initiatief een daling op in de operationele kosten.

Ikea, die wereldwijd leverancier is van interieur voor alle typen woningen, heeft stappen gezet om gemeenschappen in moeilijkheden te ondersteunen. Zo bouwt Ikea scholen in het Midden-Oosten, doneren ze speelgoed en maken ze drinkwater toegankelijker. Een grote investering is gedaan door Ikea om schone elektriciteit te leveren aan inwoners van India en Oost-Afrika.

Bosch, internationaal een grote leverancier heeft zijn focus gericht op vrede en integratie. Zo ondersteunen ze scholen die in de problemen zijn gekomen, financieren ze gemeenschapsprojecten en trainen ze gezondheidsmedewerkers. Ook investeert de Bosch eXchange stichting 50 procent van zijn Research & Development budget in technologieën die het natuurbehoud en de bescherming van het milieu ondersteunen.

Ben & Jerry’s, het bekende ijsmerk met zijn bijzondere smaken. Zij trekken ook jaarlijks een fors bedrag uit voor de financiering van maatschappelijke acties. Deze duurzaamheidsacties worden deels ondersteund in de thuisstaat Vermont, maar ook in de rest van de VS.

MVO bij Google

MVO omdat het moet of omdat het hoort

Er zijn gevallen waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt afgedwongen bij bedrijven. Dit vindt meestal plaats onder druk van de overheid, of andere grote bedrijven. Mediaschandalen of stakingen kunnen hiervan de oorzaak zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt vaak afgedwongen om de geloofwaardigheid van een bedrijf te herstellen. Inmiddels vindt niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook de internationale gemeenschap dat bedrijven zich aan de wetten en richtlijnen dienen te houden voor wat betreft MVO. Toch is afdwingen niet de meest wenselijke beweging.

Mooier is het om te zeggen dat MVO wordt ingezet omdat het hoort. Dat niet de druk van buitenaf of financiële voordelen meetellen, maar dat het vooral een keuze van bedrijven zelf is. Zo dragen ze hun steentje bij aan de maatschappij. Vaak verbetert MVO de sfeer in het bedrijf en het maakt ze tot een serieuze zakenpartner. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is langzaam een ethisch motief. Zo willen bedrijven maatschappelijk problemen op een bedrijfsmatige wijze proberen op te lossen. De bedrijven die ethische motieven aan de basis van hun bedrijf hebben liggen zijn ook wel maatschappelijke ondernemingen.

Het effect van MVO op de consument

Zodra consumenten bewust zijn van de motieven van een onderneming, is maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer een onderscheidende factor. Het blijkt dat organisaties die duidelijk laten zien dat ze de gemeenschap of het milieu ondersteunen, kunnen rekenen op een grotere klantenkring. Een bedrijf blijkt serieus te worden genomen. Een krachtig effect hiervan is de mond op mond reclame. Deze vorm van promotie blijkt de status van een bedrijf enorm te versterken. Dit is uit diverse onderzoeken gebleken. Om nog maar te zwijgen van het feit dat veel klanten tevens gebruik maken van de voordelen dat MVO te bieden heeft. Zo kiezen klanten bewust voor producten die MVO initiatieven ondersteunen. Op deze wijze levert de consument gevoelsmatig een belangrijke bijdrage aan een betere maatschappij en een gezonder milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zo een onderdeel van de maatschappij en dat is een positieve ontwikkeling voor alle partijen!

Lees hier verder over duurzaam ondernemen.